Prof. Dr. dr. Pamudji Utomo, Sp.OT(K) Spine

Sub Ortopedi - Spine

Resume Prof. Dr. dr. Pamudji Utomo, Sp.OT(K) Spine
Poliklinik Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Klinik Sore dan Sabtu
Sub Ortopedi - Spine
-

-

-
08:00 - 10:00 WIB
Eksekutif - Yandu lt.3

-
Jadwal Praktek Dokter Lengkap

Dokter Spesialis

Daftar Dokter Spesialis
RSO Soeharso Surakarta